Produkter

Support

Tester

Android TV-box

Over-the-top TV

Film-on-Demand

Emergency upgrade

  1. Ta ur strömsladden ur Mele-boxen
  2. Ladda ner installationsfilen (xxxx.zip) och packa upp till install.img. Kopiera in filen till roten på ett FAT32 formaterat USB-minne (NTFS format fungerar ej).
  3. Anslut USB-minnet till boxens USB 3.0 host anslutning (blå kontaktskena i USB-kontakten)
  4. Tryck in På/Av-knappen i fronten och håll intryckt samtidigt som strömmen åter ansluts, håll intryckt cirka 5-10 sekunder, eller tills du ser att processen startas på skärmen
  5. Vanligtvis tar uppgraderingen cirka 2-3 minuter