Produkter

Support

Tester

Android TV-box

Over-the-top TV

Film-on-Demand

/ Setup / Other / Advanced

... More

... Miracast  Sink

/ Mirror / Miracast

Aktivera skärmspegling i mobilen (Android)...Välj enhet för anslutning (AirFun nnnn)...